Alexander gjorde ett väldigt fint och mysigt tält av filten. Astra & Amazon stannade utanför.

Alexander made a really nice and cosy blanket tent. Astra & Amazon stayed outside.